Ехокардиография

При ехокардиографията изследваме вида и работата на сърцето чрез ултразвук. Това е "златният стандарт" за оценка функцията и морфологията на миокарда и е незаменим метод в диагностиката на вродени и придобити сърдечно-съдови заболявания.

Ехографското изследване е уникално по рода си, защото ни дава ценна клинична информация не само за формата, структурата и размера на органите, но и за тяхната функция.

Заедно с рентгеновото изследване и рентгеноскопията, ЕКГ диагностиката, лабораторните резултати и клиничния преглед, ехокардиографията ни позволява да имаме завършен сектор по Кардиология и Кардиохирургия и да лекуваме успешно огромен брой кардиологични пациенти!

Почти винаги това изследване е планово, отнема поне един час и независимо дали сте пациент на клиниката или Ви изпраща личният Ви лекар като рефериран пациент е важно да запишете час предварително. Самото изследване е неинвазивно - без стрес или болка за самия пациент; не се използва упойка, а стопаните са поканени да присъстват.