ЕКГ и Холтер

Електрокардограмата (ЕКГ изследването) е поглед към сърцето от електрофизиологична гледна точка - какъв е ритъма, какви са морфологично отделните комплекси, наличие на патологични аритмии. Това е задължителна част от всеки подробен кардиологичен преглед, елемент от всеки анестезиологичен мониторинг, задължително при спешните ни пациенти.

Благодарение на ЕКГ изседването можем адекватно и навреме да диагностицираме, и лекуваме животозастрашаващи аритмии (вентрикуларна тахикардия, високостепенни AV блокове, патологии на синусовия възел и мн.др.) Стандартното ЕКГ изследване се провежда в клиниката в рамките на 5 до 20 минути, като на пациента се поставят чрез атравматични щипки четири електрода свързани с апарата - т.нар. амбулаторно ЕКГ изследване.

Поставяне на Холтер

Когато клиничните признаци, които наблюдават стопаните (внезапна слабост, припадъци, лесна уморяемост,) са съмнителни за аритмия, но при нас в клиниката амбулаторното ЕКГ изследване е без патология, обмисляме поставянето на холтер. Това е малко преносимо апаратче, което се закрепя на гърба на пациента и записва сърдечния ритъм в продължение на 24 или 48 часа. Стопаните внимателно следят пациента и ако има епизод, който ги притеснява, отбелязват часа в специален дневник. След свалянето на холтера можем да сравним часа на епизода с това какъв е бил ритъма точно в този момент и да открием/отхвърлим сърдечна патология като причина.

Всички пациенти, на които се препоръчва имплантиране на постоянен пейсмейкър преминават първо през Холтер изследване

Тук можете да прочетете за случая на един такъв пациент - на Джино беше имплантиран първият за България пейсмейкър при куче :)

Дори и при малки пациенти като Марта (на снимката) поставянето и носенето на Холтер под специално елече не представлява проблем.