Лабораторни изследвания

Лабораторната диагностика и като цяло Клиничната патология са от най-важните диагностични инструменти, с които борави всяка една клиника.

В Централна Ветеринарна Клиника предлагаме пълната гама от параклинични изследвания - кръвни показатели, биохимични профили, серологични тестове, хормонални изследвания и панели, функционални тестове и проследяване, микробиология и антибиотикограми; нашите специалисти разглеждат и анализират кръвни натривки, отпечатъчни препарати от тумори, цитонамазки, дерматофитни тестове и много много други.

Клиниката е оборудвана с лабораторната техника на американската компания IDEXX, които са сочени за "златния стандарт" в клиничната ветеринарна патология