Боа (Boa Constrictor) със задържани плодове (дистоция)

 
Това е тригодишна боа с репродуктивен проблем - задържани яйца и възпаление на яйчните фоликули.
 
Боите са живородни влечуги (малките се излюпват в матката). В случая поради неясна причина част от плодовете не се бяха излюпили, което бе попречило на отделянето им. Това е сериозен проблем, водещ до тежко състояние и възпалителни изменения в матката и яйчника. Терапията е изцяло хирургична и в случая се състоеше в едностранно отстраняване на увредения яйчник и съответния яйцепровод. Екзотичният ни пациент се възстанови напълно.
 
Анатомията и физиологията на влечугите е много различна от бозайниците, което изисква специални познания и оборудване за рутинното им анестезиране и съответна хирургична интервенция. Част от екипа на нашата клиника специализира и се занимава активно в областта- Д-р Георгиев, Д-р Мелинда де Мул и Д-р Йорданова.
 
 
Д-р Георгиев диагностицира
 проблема чрез ехографско изследване
 
 
 
Газовата анестезия е най-безопасния вариант за упояване на тези животни, при които следенето на жизнените показатели е изключително трудно (могат да задържат дишането си за повече от минута).
 
Интубация за по- добър контрол върху дихателната дейност
 
Дори определянето на точното място за хирургичен достъп може да бъде труден при змиите. На снимката- маркиране на хирургичния поле
 
 
 
 
 
 
Бяха отстранени задържаните и недоразвити плодове и прилежащия яйчник, а пациента се възстанови напълно! 
 
 
 
 
 
 
 
Previous Next