Абсцесите при зайците

Чест проблем при декоративните зайци са абсцесите, особено в областта на главата. Причина за образуването им са: травми, възпаление, произхождащо от зъб или носно-слъзния канал и по-рядко са вследствие на системна инфекция. Абсцесът изглежда като различно голяма подутина, която постепенно нараства. В зависимост от причината за появата му, общото състояние може да е нормално или променено.

 

Терапия:

 

Като цяло прогнозата за пълно възстановяване без рецидиви е съмнителна до лоша. Често се налагат неколкократни хирургични процедури. Продължителната антибиотикотерапия също е съществена. Най-добре е да се направи антибиотикограма с материал от стената на абсцеса. Двуседмичен антибиотичен курс е неадекватен, заради голямата вероятност от рецидив. Често се препоръчва ниска доза доживотна антибиотикотерапия. Много лекари използват пеницилинови антибиотици, в различни схеми, като задължително се прилагат парентерално, за да се намали риска от дисбактериоза. С доста несигурен ефект други лекари опитват да инжектират Гентамицин в самия абсцес.

 
В идеалния случай клиничната работа започва с ПКК, БХ-панел, изследване на урина. Рентгенографията на черепа е съществена за установяване на наличието и степента на инфекция свързана с корен на зъб, остеомиелит. Под упойка се прави и пълен преглед на устата и зъбите.
 
 
Традиционната терапия на абсцеси, ползвана при бозайници (сециране и дрениране), не е ефективна при декоративните зайци, тъй като гнойта им е твърде гъста за да се дренира адекватно. Когато дренираме абсцес върху главата е важно, да не го дренираме към устната кухина. Отвор или фистула в устната кухина ще доведе до лошо и бавно зарастване.
 

Техника използвана при зайците включва разрязване на абсцеса, кюретиране на стената и оставяне на дефекта отворен да зараства по вторичен начин. Раната се промива с антисептичен разтвор (разреден хлорхексидин, разреден повидон-йод), 2-3 пъти дневно, докато се изгради здрава основа от гранулационна тъкан. Прилагат се локално антибиотични кремове до пълно епителизиране на раната. Протеолитични ензими също могат да се използват.

 

Заради високия процент рецидиви на тези абсцеси, се оказва че пълното им изрязване подобно на тумор е по- успешен начин за излекуването им. Абсцеса се изрязва широко без да се перфорира, дълбоко до костта. Костта се кюретира, изваждат се засегнати от абсцеса зъби (ако се налага) и се прави обилна промивка, за да се намали риска от контаминация. След като абсцеса се изреже раната се оставя отворена за да зарастне по вторичен начин. Промивките на раната са също част от терапията и се препоръчват 2-3 пъти дневно. На този етап е съществено участието на стопаните.Метод в терапията на абсцесите включва след пълното им изрязване, запълване на дефекта с антибиотик импрегниран в основа от полиметил метакрилат (AIPMMA)-костен цимент. Този антибиотик се отделя локално, с малка системна абсорбция. Заекът се оставя на системен антибиотик за още 2 седмици. Дългосрочна терапия не е необходима, тъй като локалният антибиотик се отделя в продължение на месеци. Локалния антибиотик се избира на базата на антибиотикограма, а когато такава е невъзможна се избира антибиотик активен срещу Pastrurela multocida. Импрегнирания в полиметил метакрилат антибиотик се оставя за минимум от 2 месеца. Ако в последствие не бъде отстранен, не създава клиничен проблем тъй като е биологично инертен. Индикация за отстраняването им е появата на фистула, лош козметичен ефект или нарушена нормална функция. Когато са поставени в покрита с лигавица кухина (носната кухина) могат да стимулират серозно изтечение и тогава отстраняването им е показано.

 

Идеалния за импрегниране антибиотик е бактерициден, широкоспектърен, ефективен в ниски концентрации, термо стабилен (до 100?С), високо водоразтворим и с ниска тъканна токсичност. Често използвани антибиотици са гентамицин/ тобрамицин (1г/20г PMMA) и цефалотин/ цефазолин (2г/20г PMMA).

 

Отделянето на антибиотика е двуфазно с бързо освобождаване през първите няколко дни и бавно, продължително отделяне през следващите седмици до месеци. Топчетата с импрегниран антибиотик се капсулират от фиброзна тъкан в рамките на няколко седмици, след което само тъканите в радиус от 3 mm получават висока концентрация от антибиотика. Високо кръвоснабдените зони водят до по-голяма абсорбция и по-бързо изчерпване на антибиотика от топчетата.

 

Независимо от избрания начин на терапия, важно е всички процедури да се провеждат без болка и стрес, които биха довели до вторични проблеми (анорексия, илеус). Пред- и следоперативно или като допълнение към консервативната терапия, се включват нестероидни противовъзпалитени за превенция на болката.

 
 

Автор : Д-р Гергана Георгиева

Previous Next