Немска овчарка със спонтанен пневмоторакс

Това е случаят на Рамбо  двугодишна, мъжка немска овчарка. Той беше приет в клиниката ни с оплакването за безапетитие и затруднено дишане от няколко дни. Лекуващият му ветеринарен лекар беше установил наличие на свободен въздух в гръдния кош (пневмотоаркс), но въпреки приложената терапия , Рамбо не се беше подобрил и затова беше препратен за допълнителна диагностика.

 

След извършените изследвания, установихме, че в случая на Рамбо се касае за спонтанно събиране на въздух и възпалителен ексудат в гръдния кош. Точната причина не беше ясна- липсваха данни за травма, прободни или огнестрелни рани. 

        Снимката на Рамбо- наличие на свободен въздух                                                                 Данни за възпаление 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Гръдния кош е затворено пространство с вакум. Това е много важен фактор за нормалното дишане-  разгъване на белите дробове заедно с движението на гръдната стена. Попадането на въздух в гръдния кош (пневмоторакс) е винаги патологично и може да се дължи на прободна рана или пък на разкъсване на белодрона тъкан/бронх след травма. 

  

 

Спонтанното събиране на въздух   е специфична форма на пневмоторакс, което се получава вследствие на патология в белодробния паренхим (була, абсцес, др.). В 95% от случаите се налага хирургична ревизия на състоянието.

 

След 24 часов опит за стабилизране на състоянието на Рамбо- антибиотикотерапия и изтегляне на въздуха през гръдна тръба, повлияването беше незадоволително и  решихме да пристъпим към хирургично лечение. Операцията се състоеше в отваряне на гръдната кухина (стернална торакотомия) и отстраняване на проблемния участък. В случая се оказа , че в един от лобовете на левия бял дроб има гранулом/ абсцес с перфорация, откъдето проникваше въздух в гръдната кухина на Рамбо. Освен това локално в областта имаше събиране на гной (пиоторакс). Възможна причина за такава патология е мигриращо чуждо тяло (осил) , но такъв не беше намерен.

Изтегляне на въздуха чрез гръдна тръба

Отстранихме изменения участък (лобектомия),  и поставихме гръдна  тръба за промивки(лаваж) в следоперативния период.

Лобектомия

     

Материал за патохистологично изследване

 

 

След- оперативно обезболяване чрез вливане на опиоиди

 

Рентгеновата снимка след операцията

 

Промивка (лаваж) на гръдната кухина

Рамбо се възстанови изключително бързо и сега се чувства отлично!

Previous Next